Abstraksjoner

Lasurmaleri

Lasurmaleri   De gjengitte bilder er stort sett utført i olje-lasur-teknikk på lerret eller treplater i formater fra ca. 50X40cm til ca 150x100cm.   Maleriene er påbegynt i forskellige perioder, […]

Sfumato-abstraksjon

3-dimensjonalt maleri, sfumato & claire obscure Uansett hva bildene forestiller eller ikke forestiller , arbeider jeg med det samme problem: Ved hjelp av «Sfumato» eller «Claire obscure» (gradvis overganger fra […]