Sfumato-abstraksjon

3-dimensjonalt maleri, sfumato & claire obscure

Uansett hva bildene forestiller eller ikke forestiller , arbeider jeg med det samme problem: Ved hjelp av «Sfumato» eller «Claire obscure» (gradvis overganger fra mørke til lys) prøver jeg å bygge opp orden og sammenheng i en 3-dimensjonal bevegelse.

Linjespillet i klassisk musikk, f.eks.  « Die Kunst der Fuge» av Bach, er for meg en helt avgjørende nøkkel til «bildets kontrapunkt», dvs. Kontrarytme.

 

Valør-maleri

 Det vesentlige i dybdemaleriet er gjennomskinnelighet. Rytme og motrytme  kan da passere over og under hverandre som lyse og mørke stemmer i et orkesterpartitur.

Det vil si et evig forsøk på å få strøkenes tekstur, lysovergangenes kromatiske valører, proporsjonenes faste punkter, retningenes vinkler, flatenes  flyt og fargenes luftperspektiv, til å danne en transparent formstruktur og helhet. Særlig viktig er de mørke toners gjennomskinnelighet og mellomrommenes karakter.

Da vi har to-øyet syn, kan formenes avgrensning fremstilles tvetydig og likevel klart. Alternative linjer kan smelte sammen i kraft av komposisjonens helhetsbevegelse.